gears-5193383.png

NOWE KWALIFIKACJE

NOWE DZIAŁALNOŚCI

A K T U A L N O Ś C I

 

18.05.2022

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej 
w grudniu 2021 roku, rozpocznie się w dniu 20.05.2022 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 26.05.2022 r.  o godz. 16.00.  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

19.04.2022

Informujemy, że w dniu 02.05.2022 roku biuro Fundacji będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności z tym związane z góry przepraszamy. 

05.04.2022

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej 
w listopadzie 2021 roku, rozpocznie się w dniu
 07.04.2022 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 13.04.2022 r.  o godz. 16.00.  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

28.03.2022
 

Informujemy, że została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 17.03.2022 do 23.03.2022, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 

25.03.2022

UWAGA!

Rozpoczął się ostatni nabór Kandydatów/Kandydatek do wzięcia udziału w projekcie - ścieżka szkoleniowo-stażowa. Nabór zakończy się w dniu 15.04.2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów i kontaktu.


14.03.2022

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej 
w październiku 2021 roku, rozpocznie się w dniu
 17.03.2022 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 23.03.2022 r.  o godz. 16.00.  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

25.02.2022
 

Informujemy, że została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 14.02.2022 do 18.02.2022, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 


 

02.02.2022

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej 
we wrześniu 2021 roku, rozpocznie się w dniu
 14.02.2022 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 18.02.2022 r.  o godz. 16.00.  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

02.02.2022
 

Informujemy, że została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 17.01.2022 do 21.01.2022, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 

21.01.2022
 

Informujemy, że została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 10.01.2022 do 14.01.2022, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 

21.01.2022
 

Informujemy, że została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 04.01.2022 do 11.01.2022, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 

05.01.2022

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej 
w styczniu 2022 roku, rozpocznie się w dniu
 10.01.2022 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 14.01.2022 r.  o godz. 16.00.  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

03.01.2022

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej 
w sierpniu 2021 roku, rozpocznie się w dniu
 17.01.2022 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 21.01.2022 r.  o godz. 16.00.  Prosimy
o składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi
w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany
w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

03.01.2022

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej 
w okresie od  15.07 2021 roku do 30.07.2021, rozpocznie się
w dniu
 04.01.2022 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 11.01.2022 r.  o godz. 16.00.  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

30.12.2021
 

Informujemy, że została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 17.12.2021 do 23.12.2021, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 

16.12.2021

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy podpisali umowę o udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w grudniu 2021 roku, rozpocznie się w dniu 17.12.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 23.12.2021 r.  
o godz. 16.00.  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

08.12.2021
 

Informujemy, że została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 29.11.2021 do 03.12.2021, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 

01.12.2021

W związku z zakończeniem procedury ocen formalnych
i merytorycznych biznesplanów złożonych przez Uczestników
i Uczestniczki Projektu, w naborze trwającym od 08.11.2021
 r. do 22.11.2021 r., Biuro Projektu publikuje listę rankingową biznesplanów, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym (to jest otrzymały ocenę̨ co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów (tj. 60 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (oznaczonej cyframi rzymskimi) uzyskały przynajmniej 60% punktów) i uzyskały rekomendację do dofinansowania.

 

>>> LINK DO POBRANIA LISTY RANKINGOWEJ <<<

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Biuro Projektu poinformuje w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, każdego Uczestnika i Uczestniczkę projektu o wynikach oceny biznesplanu oraz przedstawi uzasadnienie przyznanej oceny, dołączając kserokopie Kart oceny biznesplanu.

26.11.2021

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy podpisali umowę o udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w listopadzie 2021 roku, rozpocznie się w dniu 29.11.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 03.12.2021 r.  o godz. 16.00.  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 
 

15.11.2021

W związku z zakończeniem procedury ocen formalnych
i merytorycznych biznesplanów złożonych przez Uczestników
i Uczestniczki Projektu, w naborze trwającym od 27.10.2021
 r. do 09.11.2021 r., Biuro Projektu publikuje listę rankingową biznesplanów, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym (to jest otrzymały ocenę̨ co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów (tj. 60 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (oznaczonej cyframi rzymskimi) uzyskały przynajmniej 60% punktów) i uzyskały rekomendację do dofinansowania.

 

>>> LINK DO POBRANIA LISTY RANKINGOWEJ <<<

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Biuro Projektu poinformuje w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, każdego Uczestnika i Uczestniczkę projektu o wynikach oceny biznesplanu oraz przedstawi uzasadnienie przyznanej oceny, dołączając kserokopie Kart oceny biznesplanu.

02.11.2021

 

Informujemy, że trzeci nabór biznesplanów od Uczestników/Uczestniczek projektu (osób które podpisały już umowę uczestnictwa w projekcie) rozpocznie się w dniu 08.11.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 22.11.2021 r.
o godz. 16.00.
  Prosimy o składanie biznesplanów zgodnie
z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna"

27.10.2021
 

Informujemy, że została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 18.10.2021 do 22.10.2021, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 

27.10.2021
 

Informujemy, że została zatwierdzona CZĘŚĆ DRUGA listy rankingowej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 06.09.2021 do 10.09.2021, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 

22.10.2021

Informujemy, iż drugi nabór biznesplanów od Uczestników/Uczestniczek projektu (osób które podpisały już umowę uczestnictwa w projekcie) rozpocznie się w dniu 27.10.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 09.11.2021 r. o godz. 16.00.  Prosimy o składanie biznesplanów zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna"

15.10.2021

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy podpisali umowę o udzielenie wsparcia pomostowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w październiku 2021 roku, rozpocznie się w dniu 18.10.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy
w dniu 22.10.2021 r.  
o godz. 16.00.  Prosimy o składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

29.09.2021
 

Informujemy, że została zatwierdzona CZĘŚĆ PIERWSZA listy rankingowej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych w ramach naboru prowadzonego w dniach od 06.09.2021 do 10.09.2021, które otrzymały rekomendację do dofinansowania

>>> link do pliku <<< 

24.09.2021

Listy rankingowe rekrutacji Uczestników Projektu w ścieżce dotacyjnej z naboru prowadzonego od 16.08.2021 do 03.09.2021 r.

Lista rankingowa - KOBIETY
 >>> link do pliku <<<​

Lista rankingowa - MĘŻCZYŹNI

>>> link do pliku <<<​


Kandydaci (-tki), których numery identyfikacyjne formularzy rekrutacyjnych znajdują się na odpowiedniej liście będą mogli ubiegać się o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności do udziału w Projekcie. Procedura potwierdzania kwalifikowalności Kandydatów (-tek) nie została jeszcze zakończona, ze względu na konieczność zgromadzenia dodatkowych dokumentów od wszystkich Kandydatów (-ek), potwierdzających możliwość udziału w Projekcie. W związku
z powyższym osoby, których numery formularzy rekrutacyjnych znajdują się na odpowiedniej liście będą indywidualnie informowani o możliwości podpisania umowy uczestnictwa
w Projekcie.

30.08.2021

 

Informujemy, że pierwszy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego od Uczestników/Uczestniczek projektu, rozpocznie się w dniu 06.09.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 10.09.2021 r. 
o godz. 16.00.  Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego można złożyć wyłącznie po podpisaniu umowy
o dotację. 
Prosimy o składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna". 

19.08.2021

W związku z zakończeniem procedury ocen formalnych
i merytorycznych biznesplanów złożonych przez Uczestników
i Uczestniczki Projektu, w naborze trwającym od
26.07.2021 r. do 06.08.2021 r., Biuro Projektu publikuje listę rankingową biznesplanów, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym (to jest otrzymały ocenę̨ co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów (tj. 60 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (oznaczonej cyframi rzymskimi) uzyskały przynajmniej 60% punktów) i uzyskały rekomendację do dofinansowania.

 

>>> LINK DO POBRANIA LISTY RANKINGOWEJ <<<

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Biuro Projektu poinformuje w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, każdego Uczestnika i Uczestniczkę projektu o wynikach oceny biznesplanu oraz przedstawi uzasadnienie przyznanej oceny, dołączając kserokopie Kart oceny biznesplanu.

27.07.2021

Informujemy, że drugi nabór dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki dotacyjnej rozpocznie się w dniu 16.08.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 03.09.2021 r., o godz. 16.00.

Kandydat/-tka musi spełnić kryterium kwalifikowalności do udziału w projekcie – w szczególności: utrata pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – zarówno
w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego, jak i w dniu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie, co nastąpi nie wcześniej niż po ogłoszeniu listy rankingowej (planowany termin ogłoszenia listy rankingowej – druga połowa września 2021 r.).

 

Zapraszamy do składania dokumentów.

20.07.2021

 

Informujemy, że nabór biznesplanów od Uczestników/Uczestniczek projektu (osób które podpisały już umowę uczestnictwa w projekcie) rozpocznie się w dniu 26.07.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy w dniu 06.08.2021 r.
o godz. 16.00.
  Prosimy o składanie biznesplanów zgodnie
z wytycznymi określonymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który jest opublikowany w sekcji "Dokumenty projektowe - ścieżka dotacyjna"

23.06.2021

Listy rankingowe rekrutacji Uczestników Projektu w ścieżce dotacyjnej z naboru prowadzonego od dnia  27.04.2021 roku do dnia 31.05.2021 roku.
 

Lista rankingowa - KOBIETY
 >>> link do pliku <<<​

Lista rankingowa - MĘŻCZYŹNI

>>> link do pliku <<<​


Kandydaci (-tki), których numery identyfikacyjne formularzy rekrutacyjnych znajdują się na odpowiedniej liście będą mogli ubiegać się o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności do udziału w Projekcie. Procedura potwierdzania kwalifikowalności Kandydatów (-tek) nie została jeszcze zakończona, ze względu na konieczność zgromadzenia dodatkowych dokumentów od wszystkich Kandydatów (-ek), potwierdzających możliwość udziału w Projekcie. W związku
z powyższym osoby, których numery formularzy rekrutacyjnych znajdują się na odpowiedniej liście będą indywidualnie informowani o możliwości podpisania umowy uczestnictwa
w Projekcie.

07.06.2021

 

Zapraszamy do współpracy i złożenia oferty cenowej na wykonywanie obowiązków Oficera dotacyjnego oraz Oficera niezależnego w ramach projektu p.n.: „Nowe kwalifikacje, nowe działalności”. Więcej szczegółów pod linkiem -> Zapytanie ofertowe

02.06.2021

Informujemy, że w dniu 04.06.2021 roku biuro Fundacji będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności z tym związane z góry przepraszamy.
 

20.05.2021

Informujemy, że nabór dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki dotacyjnej zostaje przedłużony do dnia  31.05.2021 r., do godz. 16.00. Kandydat/-tka musi spełnić kryterium kwalifikowalności do udziału w projekcie – w szczególności: utrata pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – zarówno
w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego, jak i w dniu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie, co nastąpi nie wcześniej niż po ogłoszeniu listy rankingowej (planowany termin ogłoszenia listy rankingowej – początek lipca 2021 r.).

 

Zapraszamy do składania dokumentów.

11.05.2021

Informujemy, że nabór dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki dotacyjnej zostaje przedłużony do dnia  21.05.2021 r., do godz. 16.00. Kandydat/-tka musi spełnić kryterium kwalifikowalności do udziału w projekcie – w szczególności: utrata pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – zarówno
w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego, jak i w dniu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie, co nastąpi nie wcześniej niż po ogłoszeniu listy rankingowej (planowany termin ogłoszenia listy rankingowej – koniec czerwca 2021 r.).

 

Zapraszamy do składania dokumentów.

 

19.04.2021

Informujemy, że w dniu dzisiejszym została opublikowana 
dokumentacja rekrutacyjna w ścieżce stażowej. 

 

Kandydat/-tka musi spełnić kryterium kwalifikowalności do udziału w projekcie – w szczególności: utrata pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – zarówno
w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego, jak i w dniu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych jest prowadzony w sposób ciągły.

 

Zapraszamy do składania dokumentów.

19.04.2021

Informujemy, że w dniu dzisiejszym została opublikowana 
dokumentacja rekrutacyjna w ścieżce dotacyjnej. 

 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki dotacyjnej rozpocznie się w dniu 27.04.2021 r. od godz. 8.00, a zakończy
w dniu
11.05.2021 r., o godz. 18.00.

Kandydat/-tka musi spełnić kryterium kwalifikowalności do udziału w projekcie – w szczególności: utrata pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – zarówno
w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego, jak i w dniu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie, co nastąpi nie wcześniej niż po ogłoszeniu listy rankingowej (planowany termin ogłoszenia listy rankingowej – pierwsza dekada czerwca 2021 r.).

 

Zapraszamy do składania dokumentów.

O  P R O J E K C I E 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022

Wartość projektu: 1 915 050,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 627 792,50 zł

Celem projektu jest:

1. Ścieżka dotacyjna: podjęcie i utrzymanie, co najmniej przez rok, samozatrudnienia przez 20 Uczestników / Uczestniczek Projektu (12K i 8M) poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego;

 

2. Ścieżka stażowa: podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 20 Uczestników / Uczestniczek Projektu (12K i 8M) poprzez nabycie/podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w trakcie szkoleń zawodowych oraz średnio 5 miesięcznych staży u potencjalnych pracodawców.

W projekcie może wziąć udział pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia lub zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika lub były pracownik jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego
z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoba odchodząca
z rolnictwa.

 

Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi mieszkać
(w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. śląskiego.

Wsparcie oferowane w projekcie:
Ścieżka dotacyjna:

 • Wsparcie doradców zawodowych,

 • Szkolenie przed założeniem działalności gospodarczej,

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe - pomostowe (podstawowe
  i przedłużone) w wysokości 2.800,00 zł miesięcznie przez okres do 1 roku

Ścieżka stażowa:

 • Poradnictwo zawodowe (stworzenie IPD),

 • Pośrednictwo pracy,

 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe wraz
  z egzaminem,

 • Szkolenia komputerowe,

 • Szkolenia „miękkie”,

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (do wysokości 9,60 zł dziennie),

 • Stypendia szkoleniowe (8,53 zł za godzinę),

 • Staże zawodowe,

 • Stypendia stażowe (1.969,63 zł miesięcznie brutto + zwrot kosztów dojazdu do wysokości 9,60 zł dziennie).

Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w dokumentacji projektowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 
 

D O K U M E N T Y  P R O J E K T O W E . . .

Dokumenty PROJEKTOWE - ścieżka dotacyjna

Regulamin przyznawania środków finansowych

Umowa uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki

Zakres przetwarzania danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki
Formularz zgłoszeniowy Uczestnika / Uczestniczki

Standardy oceny biznesplanu

Wzór biznesplanu

Wzór biznesplanu - wersja edytowalna

Szczegółowe zestawienie towarów i usług
Szczegółowe zestawienie towarów i usług - wersja edytowalna

Karta oceny biznesplanu

Wykaz sektorów wykluczonych

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wzór weksla z deklaracją wekslową

Wniosek US-7 do ZUS

Wniosek o przyznanie podstawowego / przedłużonego wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie podstawowego / przedłużonego wsparcia pomostowego - wersja edytowalna

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - wersja edytowalna

Hamonogram rzeczowo-finansowy

Hamonogram rzeczowo-finansowy - wersja edytowalna

Formularz składany przy ubieganiu się o pomoc de minims
Oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki projektu

Oświadczenie współmałżonka

Oświadczenie współmałżonka - wersja edytowalna

Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Rozliczenie wydatkowanego wsparcia

Oznaczenie - naklejki na sprzęt i wyposażenie

Wzór oznaczenia pomieszczenia - kolor

Wzór oznaczenia wykonanego remontu - kolor

Wzór oznaczenia pomieszczenia - monochromatyczny

Wzór oznaczenia wykonanego remontu - monochromatyczny